Portfolio Items

Cap-treo-fansipan

CÁP TREO FANSIPAN SAPA

Cáp treo Fansipan Sapa được ghi nhận kỷ lục  Thế  giới  là  cáp  treo  ba  dây  có  độ chênh lệch giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới và Cáp treo ba dây dài nhất thế giới.  Ngoài…