Bài viết

go-san-ho-boi

Đặc tính kỹ thuật của gỗ nhân tạo ngoài trời Resysta

Gỗ nhân tạo ngoài trời Resysta được nghiên cứu sản xuất  phù hợp với môi trường và khí hậu nhiệt đới Việt Nam, ứng dụng làm sàn trong nhà, sàn gỗ hồ bơi, sàn sân vườn, sàn hiên, hoặc…