nhà thờ

Nhà thờ Chánh toà Mỹ Tho là nhà thờ trung tâm của Giáo phận Tiền Giang với công trình kiến trúc theo phong cách cổ điển.

* Địa điểm: Mỹ Tho, Tiền Giang

* Ứng dụng Mái lợp AHI: AHI Decra với màu Garnet được sử dụng cho toàn hệ thống mái tô điểm thêm cho không gian nhà thờ.