crescent mall

Crescent Mall là trung tâm thương mại lớn tại khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM

* Chủ đầu tư: Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng
* Nhà thầu: CSCEC.

* Nhà thầu ME: LK.
crescent mall

* Ứng dụng của Flamebar: Flamebar BW11 được dùng trong hệ thống ống gió chống cháy và ống gió hút khói nhằm bảo đảm tính ổn định và nguyên vẹn trong suốt 2 giờ.