Ba-Na-Hill

Cáp treo Bà Nà được xây dựng theo công nghệ của Áo, đảm bảo tiêu chuẩn của Hiệp hội cáp treo Châu Âu. Bà  Nà nhìn từ cáp treo là bức tranh hoàn mỹ, đầy màu sắc với bốn bề mây phủ điệp trùng.

* Địa điểm: Đà Nẵng

* Ứng dụng Mái lợp AHI: Mái lợp AHI Corona được dùng cho toàn hệ thống Mái nhà ga tại Bà Nà.

Ba-Na-Hill